Tiến độ triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

Cập nhật: 20/05/2024

Ngày 15/4/2022, Bộ Y tế ban hành văn bản số 1908/BYT-CNTT hướng dẫn triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.

Để triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc-xin” cho người dân, Bộ Y tế đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn, cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế… bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng chức năng phản ánh thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (trong trường hợp sai sót thông tin tiêm chủng); kiểm tra việc xử lý phản ánh của người dân; thực hiện chữ ký số và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc-xin” cho người dân theo đúng quy định…  

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế, đến nay, các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thành phố, thị xã và ngành chuyên môn triển khai thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc-xin” đối với các cơ sở thực hiện tiêm chủng vắc-xin COVID-19 do Sở Y tế quản lý. Ngoài ra, các ngành Công an, Thông tin và Truyền thông cũng được yêu cầu vào cuộc để thực hiện có hiệu quả các phần việc được giao…  

Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thái Nguyên giám sát tiến độ thực hiện “làm sạch” thông tin tiêm chủng COVID-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” tại TTYT Thành phố Thái Nguyên

Riêng đối với Thái Nguyên, ngay từ cuối tháng 4, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc-xin”. Đến nay, hơn 2,7 triệu mũi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân đã được cập nhật trên hệ thống tiêm chủng COVID-19, việc thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 của tỉnh cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, hơn 2.600 ý kiến phản ánh về tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 của người dân cũng đã được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định, số lượng Hộ chiếu vắc xin đã ký là 1.174.432 người.

Ngọc Liên

Sở Y tế

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC