Thái Nguyên chuẩn hóa 276 cán bộ y tế thôn bản trong năm 2024

Cập nhật: 18/05/2024

Tỉnh Thái Nguyên vừa giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện chuẩn hóa cán bộ y tế thôn bản theo quy định của Bộ Y tế ngay trong năm 2024.

276 cán bộ nhân viên y tế thôn bản chưa qua đào tạo sẽ được tổ chức đào tạo trong thời gian 3 tháng tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Ảnh: Thành Vân.

Theo thống kê, đến nay tỉnh Thái Nguyên còn 276 cán bộ nhân viên y tế thôn bản chưa qua đào tạo đang làm việc tại các xóm, bản vùng cao, vùng miền núi thuộc các huyện: Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ… Nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, mới đây tỉnh Thái Nguyên đã thông qua kế hoạch đào tạo nhân viên y tế thôn bản trong phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, 276 cán bộ nhân viên y tế thôn bản chưa qua đào tạo sẽ được tổ chức đào tạo trong thời gian 3 tháng tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, được trang bị kiến thức nền tảng cần thiết về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng đối với nhân viên y tế thôn bản: Sức khỏe cộng đồng; truyền thông giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu và sơ cứu, cấp cứu; sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn sử dụng thuốc thông thường và phát triển thuốc nam.

Mục tiêu tỉnh Thái Nguyên hướng tới là ngay trong năm 2024 hoàn thiện việc cung cấp nguồn nhân lực y tế thôn bản có đầy đủ kiến thức, kỹ năng làm việc tại cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân ngay từ tuyến cơ sở.

Từ năm 2025 và các năm tiếp theo, Thái Nguyên sẽ tiếp tục chủ động rà soát đối tượng nhân viên y tế thôn bản chưa qua đào tạo; căn cứ nhu cầu thực tế xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên Y tế thôn bản trên địa bàn; chủ động đăng ký với Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và bố trí kinh phí đào tạo cho nhân viên y tế thôn bản trên địa bàn theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành; đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả các đối tượng nhân viên y tế thôn bản đã được đào tạo, đảm bảo các thôn, xóm, tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt động.

Được biết, hiện Thái Nguyên có trên 2.000 nhân viên y tế thôn bản, trong đó số người hoạt động ở địa bàn miền núi, vùng cao chiếm khoảng 30% (tập trung chủ yếu ở 4 huyện miền núi và 1 huyện vùng cao). Do trình độ dân trí thấp, đời sống người dân vùng cao còn nhiều khó khăn nên đội ngũ y tế thôn bản gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Toán Nguyễn – Thành Vân

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC