Thái Nguyên: Đầu tư 163 tỷ đồng xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 4 cơ sở y tế tuyến huyện

Cập nhật: 18/05/2024

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định đầu tư 163 tỷ đồng xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 4 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện.

Dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 4 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế tuyến huyện đã được HĐND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 29/8/2022.

Theo đó, sẽ xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 4 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế tuyến huyện gồm: Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai, Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ.

Cụ thể: Tại hạng mục xây dựng mới Khu nhà hành chính – Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên: Xây dựng mới 1 nhà hành chính 3 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.385m2. Thiết kế đồng bộ (trong và ngoài công trình) hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Thiết kế hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà bao gồm các hạng mục: Sân, đường, bồn hoa đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Tại hạng mục xây dựng mới nhà điều trị và mua sắm trang thiết bị – Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai: Xây dựng mới 1 nhà điều trị 5 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 8.100m2. Thiết kế đồng bộ (trong và ngoài công trình) hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống oxy hóa lỏng. Thiết kế hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà bao gồm các hạng mục: Sân, đường, bồn hoa, cây xanh đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Tại hạng mục cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị – Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên: Cải tạo, nâng cấp nhà khoa khám bệnh (Nhà A), nhà điều trị (Nhà D) và nhà bảo vệ sức khỏe (Nhà E). Thiết kế đồng bộ (trong và ngoài công trình) hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, phòng cháy chữa cháy. Thiết kế hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; mua sắm trang thiết bị y tế (hệ thống CT-Scanner, máy chụp X-quang và các trang thiết bị cần thiết khác).

Tại hạng mục xây dựng mới nhà khoa khám bệnh, khối liên chuyên khoa – Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ: Xây dựng mới 1 nhà khoa khám bệnh, khối liên chuyên khoa 5 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 4.350m2. Thiết kế đồng bộ (trong và ngoài công trình) hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, phòng cháy chữa cháy. Thiết kế hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà bao gồm các hạng mục: Sân, đường, bồn hoa đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Cũng theo phê duyệt, Dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 4 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Thái Nguyên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, làm chủ đầu tư được thực hiện từ năm 2022 và hoàn thành dự án vào năm 2023.

Tuy nhiên, trước thực tế đang triển khai, mới đây chủ đầu tư và các cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Nguyên, đã đề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 4 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện được thực hiện từ năm 2022 và hoàn thành dự án vào năm 2024.

Bên cạnh đó, cũng điều chỉnh một số nội dung cơ bản khác như: Điều chỉnh quy mô đầu tư hạng mục xây dựng mới nhà điều trị và mua sắm trang thiết bị – Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai cụ thể là xây dựng mới 1 nhà điều trị 5 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 8.100m2. Thiết kế đồng bộ (trong và ngoài công trình) hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống oxy hóa lỏng, hệ thống xử lý nước RO. Thiết kế hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà bao gồm các hạng mục: Cổng, hàng rào nhà điều trị 5 tầng, nhà chứa hệ thống oxy hoá lỏng, sân, hè, đường, bồn hoa, cây xanh; hoàn trả hệ thống cấp nước cho các công trình hiện có đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên: Bổ sung hệ thống xử lý nước RO để đảm bảo đồng bộ, vận hành được thiết bị, máy chạy thận nhân tạo. Bổ sung Nhà chứa hệ thống oxy hoá lỏng là để bảo vệ các trang thiết bị của hệ thống oxy hoá lỏng gồm: Máy nén khí, máy hút, bộ điều phối oxy và các hệ thống phụ trợ khác cần phải được đặt trong nhà có mái che, thoáng khí vào bảo vệ được côn trùng. Bổ sung hàng rào: Toàn bộ hàng rào cũ đã xuống cấp, có nguy cơ gây mất an toàn cho con người.

Bổ sung cổng để phục vụ công tác vận chuyển bệnh nhân cấp cứu vào thẳng khu cấp cứu của nhà điều trị; đảm bảo tiếp cận nhanh nhất cho phương tiện phòng cháy chữa cháy di chuyển được xung quanh tòa nhà; phục vụ công tác vận chuyển rác thải ra khu tập kết không ảnh hưởng đến khối hành chính phía trước. Bổ sung hè để đảm bảo mỹ quan, đồng bộ và bổ sung hoàn trả hệ thống cấp nước cho các công trình hiện có, do toàn bộ hệ thống cấp nước cho các công trình hiện có phải tháo dỡ, khi xây dựng nhà điều trị 5 tầng nên phải hoàn trả lại. Các nội dung khác giữ nguyên theo phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 29/8/2022. Kinh phí cho các hạng mục bổ sung sử dụng từ nguồn dự phòng của dự án, Sở Y tế Thái Nguyên cam kết đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là 163 tỷ đồng.

Thái Nguyên Nhân

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC