Danh sách bệnh viện của Thái Nguyên

Cập nhật: 18/05/2024

Danh sách bệnh viện của Thái Nguyên

STT

Mã số

Tên bệnh viện

1

215.1.01

Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên

2

215.3.02

Bệnh viện A Thái Nguyên

3

215.3.03

Bệnh viện C Thái Nguyên

4

215.3.17

Bệnh viện Gang Thép

5

215.4.04

Bệnh viện Lao tỉnh Thái Nguyên

6

215.4.05

Bệnh viện Tâm Thần Thái Nguyên

7

215.4.06

Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Thái Nguyên

8

215.5.07

Trung tâm Y tế Phổ Yên

9

215.5.08

Trung tâm Y tế Phú Lương

10

215.5.09

Trung tâm Y tế Võ Nhai

11

215.5.10

Trung tâm Y tế Đồng Hỷ Bắc Thái

12

215.5.11

Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên

13

215.5.14

Bệnh viện huyện Đại Từ

14

215.5.15

Bệnh viện huyện Định Hóa

15

215.5.16

Bệnh viện Phú Bình

16

215.6.17

Bệnh viện Mỏ Sắt Trại Cau

17

215.6.18

Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC