Danh sách Cơ sở y tế nhận KCB ngoại tỉnh năm 2023

Cập nhật: 08/06/2024

Công văn số 1408/BHXH-GĐBHYT ngày 09/11/2022 của BHXH tỉnh Thái Nguyên ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký ngoại tỉnh (Xem danh sách bên dưới Công văn)
Ví dụ: người lao động làm việc trong đơn vị tại Hà Nội có thể đăng ký KCB tại cơ sở y tế tại tỉnh Thái Nguyên theo danh sách do BHXH tỉnh Thái Nguyên ban hành tại danh mục dưới đây.

DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TIẾP NHẬN KCB BAN ĐẦU NGOẠI TỈNH NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số 1408/BHXH-GĐBHYT ngày  09 tháng 11 năm 2022 của BHXH tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên cơ sở khám chữa Bệnh Mã CS
KCB
Tuyến
CMKT
Địa chỉ
1 Bệnh viện đa khoa tư nhân Trung tâm 19-016 3 Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
2 Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phú 19-018 3 Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
3 Bệnh viện đa khoa Việt Bắc I 19-022 3 Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên
4 Bệnh xá Công an tỉnh Thái Nguyên 19-129 3 Ngõ 100, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên
5 Bệnh viện ĐK Yên Bình Thái Nguyên 19-133 3 Xóm Chùa, xã Nam Tiến, thành phố Phổ Yên
6 Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 19-666 3 Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên
7 Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên 19-001 3 Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
7,1 Trạm y tế phường Quán Triều 19-101 4 Phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên
7,2 Trạm y tế phường Quang Vinh 19-102 4 Phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên
7,3 Trạm y tế phường Túc Duyên 19-103 4 Phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên
7,4 Trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ 19-104 4 Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên
7,5 Trạm y tế phường Trưng Vương 19-105 4 Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên
7,6 Trạm y tế phường Quang Trung 19-106 4 Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên
7,7 Trạm y tế phường Phan Đình Phùng 19-107 4 Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên
7,8 Trạm y tế phường Tân Thịnh 19-108 4 Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên
7,9 Trạm y tế phường Thịnh Đán 19-109 4 Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên
7,10 Trạm y tế phường Đồng Quang 19-110 4 Phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên
7,11 Trạm y tế phường Gia Sàng 19-111 4 Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên
7,12 Trạm y tế phường Tân Lập 19-112 4 Phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên
7,13 Trạm y tế phường Cam Giá 19-113 4 Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên
7,14 Trạm y tế phường Phú Xá 19-114 4 Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên
7,15 Trạm y tế phường Hương Sơn 19-115 4 Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên
7,16 Trạm y tế phường Trung Thành 19-116 4 Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên
7,17 Trạm y tế phường Tân Thành 19-117 4 Phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên
7,18 Trạm y tế phường Tân Long 19-118 4 Phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên
7,19 Trạm y tế xã Phúc Hà 19-119 4 Xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên
7,20 Trạm y tế xã Phúc Xuân 19-120 4 Xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên
7,21 Trạm y tế xã Quyết Thắng 19-121 4 Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên
7,22 Trạm y tế xã Phúc Trìu 19-122 4 Xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên
7,23 Trạm y tế xã Thịnh Đức 19-123 4 Xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên
7,24 Trạm y tế phường Tích Lương 19-124 4 Phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên
7,25 Trạm y tế xã Tân Cương 19-125 4 Xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên
7,26 Trạm y tế xã Cao Ngạn 19-127 4 Xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên
7,27 Trạm y tế phường Đồng Bẩm 19-128 4 Phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên
7,28 Trạm y tế xã Sơn Cẩm 19-416 4 Xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên
7,29 Trạm y tế phường Chùa Hang 19-502 4 Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên
7,30 Trạm y tế xã Linh Sơn 19-516 4 Xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên
7,31 Trạm y tế xã Huống Thượng 19-520 4 Xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên
7,32 Trạm y tế xã Đồng Liên 19-903 4 Xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên
8 Trung tâm y tế thành phố Sông Công 19-002 3 Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công
8,1 Trạm y tế phường Bách Quang 19-024 4 Phường Bách Quang, thành phố Sông Công
8,2 Trạm y tế phường Lương Sơn 19-126 4 Phường Lương Sơn, thành phố Sông Công
8,3 Trạm y tế phường Châu Sơn 19-134 4 Phường Châu Sơn, thành phố Sông Công
8,4 Trạm y tế phường Mỏ Chè 19-202 4 Phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công
8,5 Trạm y tế phường Cải Đan 19-203 4 Phường Cải Đan, thành phố Sông Công
8,6 Trạm y tế phường Thắng Lợi 19-204 4 Phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công
8,7 Trạm y tế phường Phố Cò 19-205 4 Phường Phố Cò, thành phố Sông Công
8,8 Trạm y tế xã Tân Quang 19-207 4 Xã Tân Quang, thành phố Sông Công
8,9 Trạm y tế xã Bình Sơn 19-208 4 Xã Bình Sơn, thành phố Sông Công
8,10 Trạm y tế xã Bá Xuyên 19-209 4 Xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công
9 Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa 19-003 3 Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hóa
9,1 Trạm y tế xã Linh Thông 19-302 4 Xã Linh Thông, huyện Định Hóa
9,2 Trạm y tế xã Lam Vỹ 19-303 4 Xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa
9,3 Trạm y tế xã Quy Kỳ 19-304 4 Xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa
9,4 Trạm y tế xã Tân Thịnh 19-305 4 Xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa
9,5 Trạm y tế xã Kim Phượng 19-306 4 Xã Kim Phượng, huyện Định Hóa
9,6 Trạm y tế xã Bảo Linh 19-307 4 Xã Bảo Linh, huyện Định Hóa
9,7 Trạm y tế xã Phúc Chu 19-309 4 Xã Phúc Chu, huyện Định Hóa
9,8 Trạm y tế xã Tân Dương 19-310 4 Xã Tân Dương, huyện Định Hóa
9,9 Trạm y tế xã Phượng Tiến 19-311 4 Xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa
9,10 Trạm y tế xã Bảo Cường 19-312 4 Xã Bảo Cường, huyện Định Hóa
9,11 Trạm y tế xã Đồng Thịnh 19-313 4 Xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa
9,12 Trạm y tế xã Định Biên 19-314 4 Xã Định Biên, huyện Định Hóa
9,13 Trạm y tế xã Thanh Định 19-315 4 Xã Thanh Định, huyện Định Hóa
9,14 Trạm y tế Xã Trung Hội 19-316 4 Xã Trung Hội, huyện Định Hóa
9,15 Trạm y tế Xã Trung Lương 19-317 4 Xã Trung Lương, huyện Định Hóa
9,16 Trạm y tế xã Bình Yên 19-318 4 Xã Bình Yên, huyện Định Hóa
9,17 Trạm y tế xã Điềm Mặc 19-319 4 Xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa
9,18 Trạm y tế xã Phú Tiến 19-320 4 Xã Phú Tiến, huyện Định Hóa
9,19 Trạm y tế xã Bộc Nhiêu 19-321 4 Xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa
9,20 Trạm y tế xã Sơn Phú 19-322 4 Xã Sơn Phú, huyện Định Hóa
9,21 Trạm y tế xã Phú Đình 19-323 4 Xã Phú Đình, huyện Định Hóa
9,22 Trạm y tế xã Bình Thành 19-324 4 Xã Bình Thành, huyện Định Hóa
10 Trung tâm Y tế huyện Phú Lương 19-004 3 Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương
10,1 Trạm y tế Thị trấn Giang Tiên 19-401 4 Thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương
10,2 Trạm y tế xã Yên Ninh 19-403 4 Xã Yên Ninh, huyện Phú Lương
10,3 Trạm y tế xã Yên Trạch 19-404 4 Xã Yên Trạch, huyện Phú Lương
10,4 Trạm y tế xã Yên Đổ 19-405 4 Xã Yên Đổ, huyện Phú Lương
10,5 Trạm y tế xã Yên Lạc 19-406 4 Xã Yên Lạc, huyện Phú Lương
10,6 Trạm y tế xã Ôn Lương 19-407 4 Xã Ôn Lương, huyện Phú Lương
10,7 Trạm y tế xã Động Đạt 19-408 4 Xã Động Đạt, huyện Phú Lương
10,8 Trạm y tế xã Phủ Lý 19-409 4 Xã Phủ Lý, huyện Phú Lương
10,9 Trạm y tế xã Phú Đô 19-410 4 Xã Phú Đô, huyện Phú Lương
10,10 Trạm y tế xã Hợp Thành 19-411 4 Xã Hợp Thành, huyện Phú Lương
10,11 Trạm y tế xã Tức Tranh 19-412 4 Xã Tức Tranh, huyện Phú Lương
10,12 Trạm y tế xã Phấn Mễ 19-413 4 Xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương
10,13 Trạm y tế xã Vô Tranh 19-414 4 Xã Vô Tranh, huyện Phú Lương
10,14 Trạm y tế xã Cổ Lũng 19-415 4 Xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương
11 Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ 19-005 3 Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ
11,1 Phân viện Trại Cau 19-020 3 Thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ
11,2 Trạm y tế Thị trấn Sông Cầu 19-501 4 Thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ
11,3 Trạm y tế Thị trấn Trại Cau 19-503 4 Thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ
11,4 Trạm y tế xã Văn Lăng 19-504 4 Xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ
11,5 Trạm y tế xã Tân Long 19-505 4 Xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ
11,6 Trạm y tế xã Hòa Bình 19-506 4 Xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ
11,7 Trạm y tế xã Quang Sơn 19-507 4 Xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ
11,8 Trạm y tế xã Minh Lập 19-508 4 Xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ
11,9 Trạm y tế xã Văn Hán 19-509 4 Xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ
11,10 Trạm y tế xã Hóa Trung 19-510 4 Xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ
11,11 Trạm y tế xã Khe Mo 19-511 4 Xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ
11,12 Trạm y tế xã Cây Thị 19-512 4 Xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ
11,13 Trạm y tế xã Hóa Thượng 19-513 4 Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ
11,14 Trạm y tế xã Hợp Tiến 19-515 4 Xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ
11,15 Trạm y tế xã Tân Lợi 19-517 4 Xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ
11,16 Trạm y tế xã Nam Hòa 19-518 4 Xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ
12 Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai 19-006 3 Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai
12,1 Trạm y tế Thị trấn Đình Cả 19-601 4 Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai
12,2 Trạm y tế xã Sảng Mộc 19-602 4 Xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai
12,3 Trạm y tế xã Nghinh Tường 19-603 4 Xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai
12,4 Trạm y tế xã Thần Xa 19-604 4 Xã Thần Xa, huyện Võ Nhai
12,5 Trạm y tế xã Vũ Chấn 19-605 4 Xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai
12,6 Trạm y tế xã Thượng Nung 19-606 4 Xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai
12,7 Trạm y tế xã Phú Thượng 19-607 4 Xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai
12,8 Trạm y tế xã Cúc Đường 19-608 4 Xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai
12,9 Trạm y tế xã La Hiên 19-609 4 Xã La Hiên, huyện Võ Nhai
12,10 Trạm y tế xã Lâu Thượng 19-610 4 Xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai
12,11 Trạm y tế xã Tràng Xá 19-611 4 Xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai
12,12 Trạm y tế xã Phương Giao 19-612 4 Xã Phương Giao, huyện Võ Nhai
12,13 Trạm y tế xã Liên Minh 19-613 4 Xã Liên Minh, huyện Võ Nhai
12,14 Trạm y tế xã Dân Tiến 19-614 4 Xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai
12,15 Trạm y tế xã Bình Long 19-615 4 Xã Bình Long, huyện Võ Nhai
13 Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ 19-007 3 Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ
13,1 Trạm y tế Thị Trấn Hùng Sơn 19-135 4 Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ
13,2 Trạm y tế Thị trấn Quân Chu 19-702 4 Thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ
13,3 Trạm y tế xã Phúc Lương 19-703 4 Xã Phúc Lương, huyện Đại Từ
13,4 Trạm y tế xã Yên Lãng 19-705 4 Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ
13,5 Trạm y tế xã Đức Lương 19-706 4 Xã Đức Lương, huyện Đại Từ
13,6 Trạm y tế xã Phú Cường 19-707 4 Xã Phú Cường, huyện Đại Từ
13,7 Trạm y tế xã Na Mao 19-708 4 Xã Na Mao, huyện Đại Từ
13,8 Trạm y tế xã Phú Lạc 19-709 4 Xã Phú Lạc, huyện Đại Từ
13,9 Trạm y tế xã Tân Linh 19-710 4 Xã Tân Linh, huyện Đại Từ
13,10 Trạm y tế xã Phú Thịnh 19-711 4 Xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ
13,11 Trạm y tế xã Phục Linh 19-712 4 Xã Phục Linh, huyện Đại Từ
13,12 Trạm y tế xã Phú Xuyên 19-713 4 Xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ
13,13 Trạm y tế xã Bản Ngoại 19-714 4 Xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ
13,14 Trạm y tế xã Tiên Hội 19-715 4 Xã Tiên Hội, huyện Đại Từ
13,15 Trạm y tế xã Cù Vân 19-717 4 Xã Cù Vân, huyện Đại Từ
13,16 Trạm y tế xã Hà Thượng 19-718 4 Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ
13,17 Trạm y tế xã La Bằng 19-719 4 Xã La Bằng, huyện Đại Từ
13,18 Trạm y tế xã Hoàng Nông 19-720 4 Xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ
13,19 Trạm y tế xã Khôi Kỳ 19-721 4 Xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ
13,20 Trạm y tế xã An Khánh 19-722 4 Xã An Khánh, huyện Đại Từ
13,21 Trạm y tế xã Tân Thái 19-723 4 Xã Tân Thái, huyện Đại Từ
13,22 Trạm y tế xã Bình Thuận 19-724 4 Xã Bình Thuận, huyện Đại Từ
13,23 Trạm y tế xã Lục Ba 19-725 4 Xã Lục Ba, huyện Đại Từ
13,24 Trạm y tế xã Mỹ Yên 19-726 4 Xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ
13,25 Trạm y tế xã Vạn Thọ 19-727 4 Xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ
13,26 Trạm y tế xã Văn Yên 19-728 4 Xã Văn Yên, huyện Đại Từ
13,27 Trạm y tế xã Ký Phú 19-729 4 Xã Ký Phú, huyện Đại Từ
13,28 Trạm y tế xã Cát Nê 19-730 4 Xã Cát Nê, huyện Đại Từ
13,29 Trạm y tế xã Quân Chu 19-731 4 Xã Quân Chu, huyện Đại Từ
13,30 Trạm y tế xã Minh Tiến 19-732 4 Xã Minh Tiến, huyện Đại Từ
14 Trung tâm Y tế Thành phố Phổ Yên 19-008 3 Phường Ba Hàng, Thành phố Phổ Yên
14,1 Trạm y tế phường Bãi Bông 19-801 4 Phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên
14,2 Trạm y tế phường Bắc Sơn 19-802 4 Phường Bắc Sơn, thành phố Phổ Yên
14,3 Trạm y tế phường Ba Hàng 19-803 4 Phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên
14,4 Trạm y tế xã Phúc Tân 19-804 4 Xã Phúc Tân, thành phố Phổ Yên
14,5 Trạm y tế xã Phúc Thuận 19-805 4 Xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên
14,6 Trạm y tế phường Hồng Tiến 19-806 4 Phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên
14,7 Trạm y tế xã Minh Đức 19-807 4 Xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên
14,8 Trạm y tế phường Đắc Sơn 19-808 4 Phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên
14,9 Trạm y tế phường Đồng Tiến 19-809 4 Phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên
14,10 Trạm y tế xã Thành Công 19-810 4 Xã Thành Công, thành phố Phổ Yên
14,11 Trạm y tế phường Tiên Phong 19-811 4 Phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên
14,12 Trạm y tế xã Vạn Phái 19-812 4 Xã Vạn Phái, thành phố Phổ Yên
14,13 Trạm y tế phường Nam Tiến 19-813 4 Phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên
14,14 Trạm y tế phường Tân Hương 19-814 4 Phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên
14,15 Trạm y tế phường Đông Cao 19-815 4 Phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên
14,16 Trạm y tế phường Trung Thành 19-816 4 Phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên
14,17 Trạm y tế phường Tân Phú 19-817 4 Phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên
14,18 Trạm y tế phường Thuận Thành 19-818 4 Phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên
15 Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình 19-009 3 Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình
15,1 Trạm y tế Thị trấn Hương Sơn 19-901 4 Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình
15,2 Trạm y tế xã Bàn Đạt 19-902 4 Xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình
15,3 Trạm y tế xã Tân Khánh 19-904 4 Xã Tân Khánh, huyện Phú Bình
15,4 Trạm y tế xã Tân Kim 19-905 4 Xã Tân Kim, huyện Phú Bình
15,5 Trạm y tế xã Tân Thành 19-906 4 Xã Tân Thành, huyện Phú Bình
15,6 Trạm y tế xã Đào Xá 19-907 4 Xã Đào Xá, huyện Phú Bình
15,7 Trạm y tế xã Bảo Lý 19-908 4 Xã Bảo Lý, huyện Phú Bình
15,8 Trạm y tế xã Thượng Đình 19-909 4 Xã Thượng Đình, huyện Phú Bình
15,9 Trạm y tế xã Tân Hòa 19-910 4 Xã Tân Hòa, huyện Phú Bình
15,10 Trạm y tế xã Nhã Lộng 19-911 4 Xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình
15,11 Trạm y tế xã Điềm Thụy 19-912 4 Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình
15,12 Trạm y tế xã Xuân Phương 19-913 4 Xã Xuân Phương, huyện Phú Bình
15,13 Trạm y tế xã Tân Đức 19-914 4 Xã Tân Đức, huyện Phú Bình
15,14 Trạm y tế xã Úc Kỳ 19-915 4 Xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình
15,15 Trạm y tế xã Lương Phú 19-916 4 Xã Lương Phú, huyện Phú Bình
15,16 Trạm y tế xã Nga My 19-917 4 Xã Nga My, huyện Phú Bình
15,17 Trạm y tế xã Kha Sơn 19-918 4 Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình
15,18 Trạm y tế xã Thanh Ninh 19-919 4 Xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình
15,19 Trạm y tế xã Dương Thành 19-920 4 Xã Dương Thành, huyện Phú Bình
15,20 Trạm y tế xã Hà Châu 19-921 4 Xã Hà Châu, huyện Phú Bình

Soytethainguyen

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC