Thành phố Thái Nguyên: Có 27/32 xã, phường thị trấn đã tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề

Cập nhật: 10/05/2024

Sáng ngày 15/8/2018, tại UBND phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác Dân số trong tình hình mới. Đây là địa phương thứ 27/32 đơn vị xã, phường, thị trấn của thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác Dân số trong tình hình mới.

Tham gia hội nghị có 60 đại biểu là lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của UBND phường Quang Trung, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên và cộng tác viên dân số các khu dân cư.

Cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Thái Nguyên đang truyền tải các nội dung trong chuyên đề về công tác Dân số trong tình hình mới tại xã Tân Thành

Các nội dung chủ yếu được đề cập đến đó là: Kết quả của chương trình dân số giai đoạn 1993-2016; nguyên nhân đạt được những kết quả, hạn chế còn tồn tại. Hội nghị cũng đặc biệt triển khai các nội dung của Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 26/12/2017 của Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Thông qua các hội nghị nói chuyện chuyên đề về công tác Dân số trong tình hình mới góp phần giúp cấp ủy đảng, chính quyền cấp cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác Dân số tại địa phương, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong giai đoạn hiện nay.

Vân Khánh
(Chi cục DS-KHHGĐ)

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC