Thái Nguyên: Gần 14 tỷ đồng xây dựng 3 trạm y tế xã giai đoạn 2022 – 2024

Cập nhật: 10/05/2024

Tỉnh Thái Nguyên đang xem xét điều chỉnh tăng chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để tiếp tục đầu tư xây dựng 3 trạm y tế xã tại 2 huyện Võ Nhai và Phú Bình, phấn đấu hoàn thành vào năm 2024.

Trạm y tế ở Thái Nguyên

Thái Nguyên đang có 178 trạm y tế xã, phường, thị trấn đảm bảo đủ điều kiện để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

Theo phê duyệt tại Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên, tỉnh quyết định đầu tư xây dựng 3 trạm y tế tại các xã: La Hiên (huyện Võ Nhai); Nhã Lộng và Tân Hòa (huyện Phú Bình) với tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2024.

Theo thiết kế, mỗi trạm y tế xã xây dựng 1 nhà trạm 2 tầng, cấp III dân dụng, trong đó: Diện tích sàn xây dựng của nhà Trạm y tế xã La Hiên, xã Nhã Lộng khoảng 471,5m2; nhà Trạm y tế xã Tân Hoà khoảng 412,2m2.

Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục phụ trợ gồm: Nhà để xe, bếp ăn, mái che, cổng, hàng rào, san nền, sân, vườn thuốc nam và hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đồng bộ. Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đã đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn.

Cụ thể, tổng mức đầu tư dự án 13 tỷ đồng nay được đề nghị thành 13,863 tỷ đồng (tăng 863.086.464 đồng), trong đó bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng mới hạng mục Trạm y tế xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình là 863.086.464 đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn cũng được đề nghị điều chỉnh từ vốn đầu tư công ngân sách địa phương thành vốn đầu tư công ngân sách địa phương là 13.000.000.000 đồng; và vốn đầu tư ngân sách của UBND huyện Phú Bình 863.086.464 đồng).

Lý giải về đề nghị điều chỉnh nói trên, Sở Y tế Thái Nguyên cho biết nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho UBND huyện Phú Bình, thực hiện triển khai công tác GPMB đảm bảo phù hợp với quy hoạch khu trung tâm xã Nhã Lộng và các quy định có liên quan.

Bên cạnh đó cũng nhằm đảm bảo cơ sở để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, triển khai thực hiện đầu tư dự án đảm bảo tiến độ và phù hợp với thời gian thực hiện dự án đã được HĐND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 12/8/2021.

Được biết: Thái Nguyên đang có 178 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Lực lượng cán bộ y tế tuyến xã có trên 1.100 người (trung bình 1 trạm y tế có 6 cán bộ); 150/178 trạm y tế đã có bác sỹ, đạt 87,6%. Dù vậy, tỉnh vẫn còn 28 trạm y tế chưa có bác sỹ. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Y tế, trạm y tế cấp xã của tỉnh cơ bản đều có đầy đủ các phòng chức năng theo quy chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo đủ điều kiện để chuyển đổi hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình.

Nguyễn Thành

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC