Sở Y tế Thái Nguyên tích cực triển khai Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật: 10/06/2024

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch giường bệnh cách ly và giường bệnh theo cấp độ dịch để phòng chống dịch COVID – 19 tỉnh Thái Nguyên, Sở Y tế Thái Nguyên đã yêu cầu tất cả các đơn vị rà soát tình hình thực tế, điều chỉnh lại kế hoạch của đơn vị đã xây dựng trong giai đoạn trước nhằm đảm bảo sẵn sàng đủ số giường cách ly, giường bệnh theo các cấp độ dịch. Sở chỉ đạo các đơn vị, bệnh viện có phương án sắp xếp, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, giường bệnh, nhân lực, phương tiện phòng hộ, thuốc hóa, chất, trang thiết bị và vật tư y tế để sẵn sàng đáp ứng theo cấp độ dịch, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phải đảm bảo thực hiện mua sắm, dự trữ, phân phối và điều tiết vật tư, hóa chất, phương tiện phòng hộ cá nhân, phương tiện xét nghiệm COVID – 19 cho toàn tỉnh khi dịch lan rộng. Các cơ sở y tế khác đảm bảo duy trì thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ngoài đẩm bảo 4 tại chỗ còn phải sẵn sàng hỗ trợ nhân lực, phương tiện cho các bệnh viện, khu cách ly tập trung…

Trong công tác kiểm ta, giám sát, Ban chỉ đạo tỉnh cùng Sở y tế đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị giường bệnh, giường cách ly cho phòng chống dịch COVID – 19 như: Bệnh viện A, C, Lao và bệnh phổi; kiểm tra công tác chỉ đạo phòng chống dịch ở các Ban chỉ đạo cấp huyện gồm: Thành phố Thái Nguyên, Thành phố Sông Công, các huyện Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Lương…

Hiện tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng 3 cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn 382, Trung tâm giáo dục Quốc phòng – Đại học Thái Nguyên và Tiểu đoàn 3 – Trường quân sự tỉnh. Các đơn vị này đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận, cách ly, sẵn sàng tiếp nhận khi có dịch bệnh xảy ra. Tại các cơ sở thu dung điều trị mở rộng ở Bệnh viện chỉnh và phục hồi chức năng Thái Nguyên, Trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên, Trường cao đẳng y tế Thái Nguyên, Truường cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp tạm thời bàn giao lại cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động của đơn vị, sẵn sàng khởi động lại hoạt động khu có yêu cầu của Ban chỉ đạo cấp tỉnh./.

Soytethainguyen

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC