Ngành Y tế tăng cường công tác cải cách hành chính

Cập nhật: 10/05/2024

Với mục tiêu “Cải cách hành chính – Động lực phát triển, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ”, ngành y tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính.

Công tác cải cách thể chế: Quan tâm công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngành quản lý, đảm bảo 100% các văn bản Luật được phổ biến tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức theo đúng quy định dưới hình thức sao y hoặc văn bản cụ thể hóa nội dung.

Cải cách thủ tục hành chính: Trình UBND tỉnh công bố các danh mục TTHC liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, bãi bỏ các TTHC hết hiệu lực theo công bố của Bộ Y tế; Trình công bố 139 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý và niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Trung tâm kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và trang thiết bị Y tế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm; thành lập Trạm Y tế Minh Tiến trên cơ sở tổ chức lại Phòng khám đa khoa khu vực Minh Tiến. Tiếp tục thực hiện đề án 09/ĐA TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/201, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Sở Y tế đã trình đề án sắp xếp tinh gọn các phòng chức năng thuộc Sở theo đúng quy định.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: với mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, thời gian qua ngành y tế đã tích cực triển khai các nội dung: xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức; công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch viên chức đúng quy định; thực hiện nghiêm túc quy trình bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo cấp phòng và đơn vị trực thuộc Sở thông qua tổ chức đánh giá năng lực công chức trước khi thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được tăng cường, nâng cao đạo đức và văn hóa giao tiếp trong hoạt động công vụ… xác định khâu đột phá trong CCHC là “Cải cách đạo đức công vụ và cải cách chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức”,

Cải cách tài chính công: Tại cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở thực hiện công khai, minh bạch trong công tác sử dụng kinh phí tự chủ và sử dụng tài sản công đến cán bộ, công chức trong cơ quan đảm bảo dân chủ, đúng tiêu chuẩn, đúng chế độ chính sách theo quy định của nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. Thực hiện công khai hóa việc mua sắm tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản; việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; thu nhập của công chức, viên chức, người lao động; các quy trình, thủ tục hành chính có liên quan việc công khai biểu mức thu phí, lệ phí.

Hiện đại hóa hành chính: Ngành Y tế tiếp tục duy trì sử dụng hiệu quả phần mềm một cửa hiện đại; triển khai đồng bộ có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành tới các đơn vị trực thuộc và các ngành liên quan.  Triển khai phần mềm Hệ thống văn bản và hỗ trợ điều hành giúp cho công tác quản lý văn bản đi đến, sắp xếp lịch công tác và tra cứu văn bản nhanh chóng, chính xác. Cập nhật các thủ tục hành chính, các văn bản của trung ương và địa phương, các hoạt động của ngành trên website. Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Triển khai ứng dụng ký văn bản điện tử trên thiết bị di động tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bao gồm các quy trình giải quyết công việc nội bộ cơ quan, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả.

Triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI): Ngành đã tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số PAPI 2019 và triển khai các hoạt động nâng cao chỉ số PAPI năm 2020. Tại hội nghị đã phân tích những vấn đề còn hạn chế của PAPI 2019 như: Tỷ lệ hài lòng của người dân về dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh còn ở mức thấp nhất là về cơ sở vật chất và giá dịch vụ y tế, đề xuất một số giải pháp nâng cao chỉ số PAPI: Cải tiến quy trình khám chữa bệnh, hệ thống sơ đồ biển báo chỉ dẫn, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân.

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính: Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về hình thức, biện pháp tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành Y tế đang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy chế văn hoá công sở và chuẩn mực ứng xử của CBCCVC. Bên cạnh đó, Sở cũng đã xây dựng nội quy cơ quan; tiêu chuẩn cơ quan văn hóa theo hướng dẫn của Công đoàn ngành y tế. Các nội dung đều được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan.

Trong những năm vừa qua, công tác cải cách hành chính của toàn ngành đã có những thay đổi đáng kể, có sự chuyển mình mạnh mẽ và đổi mới liên tục; làm thay đổi cơ bản trong việc cải cách thủ tục hành chính phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng khám và điều trị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành./.

Nguyễn Thị Khánh Hiệp

Phòng TCCB- Sở Y tế

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC