Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hướng tới mục tiêu 90-90-90

Cập nhật: 10/05/2024

Chiều 26/9/2018, tại Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên, UBND thị xã Phổ Yên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống HIV/AIDS hướng tới mục tiêu 90-90-90 của thị xã Phổ Yên. Dự hội nghị có Đ/c Lê Ái Kim Anh- Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. Về phía thị xã Phổ Yên có đồng chí Nguyễn Xuân Trường-Ủy viên BTV-Phó Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo các phòng ban ngành liên quan của thị xã; lãnh đạo UBND, Công an, Trạm y tế 18 xã, phường trên địa bàn.
Mở đầu Hội Nghị, Bs.chuyên khoa II: Nguyễn Đức Vượng- Phó giám đốc Trung tâm Y tế trình bày về thực trạng tình hình HIV trên địa bàn & triển khai kế hoạch 90x90x90 của thị xã Phổ Yên, Nhiệm vụ trọng tâm triển khai các hoạt động 90x90x90 trong năm 2018.

Tính đến ngày 31/8/2018, thị xã Phổ Yên có 431 người nhiễm HIV còn sống địa phương quản lý; Số người nhiễm HIV trong độ tuổi 25-49 chiếm 86%; Số người đang điều trị bằng thuốc kháng virut là 421 người;số người nghiện chích ma túy là 898 người; số đang điều trị methadone là 505 người. Chiến lược chung và các hoạt động để đạt được mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 của thị xã là: Thực trạng chương trình phòng chống HIV/AIDS tại phổ Yên, tình hình dịch bệnh và kết quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; kế hoạch và các hoạt động nhằm đạt mục tiêu 90-90-90 của thị xã. Vai trò hỗ trợ, tham gia của thành viên cộng đồng trong triển khai các hoạt động nhằm đạt mục tiêu 90-90-90. Để thực hiện kế hoạch này, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các ban, ngành đoàn thể và các địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện mục tiêu 90 – 90 – 90 vào năm 2020 trên địa bàn.

Thời gian tới cần đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân; chống kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS, nhất là trong trường học và các khu vực dân cư. Ngành Y tế có ngay chương trình hành động cụ thể để triển khai các hoạt động phòng chống AIDS; tiếp tục tổ chức các cơ sở cai nghiện ma túy cho người nghiện bằng methadone; triển khai công nghệ thông tin kết nối để người nghiện đi đâu cũng có thể được cai nghiện bằng methadone.

Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020

Tại hội nghị, Lãnh đạo các địa phương, công an, y tế thảo luận các nội dung về thực trạng công tác quản lý và rà soát Đối tượng HIV/AIDS trên địa bàn; Công tác phối hợp giữa công an với UBND và Trạm y tế để đạt 90% đối tượng nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm của mình; 90% người nhiễm HIVđến cơ sở điều trị ARV; 90% người nhiễm điều trị ARV ức chế tải lượng virút dưới ngưỡng ức chế; thực trạng Công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn, giải pháp cho mục tiêu tìm ca nhiễm mới, bệnh nhân HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình.

Kết luận Hội nghị, đ/c Phó chủ tịch UBND thị xã đã giao cho ngành y tế là cơ quan thường trực; các ban ngành đoàn thể từ thị xã đến xã/phường xây dựng kế hoạch của địa phương mình, đồng thời thực hiện cam kết để hoàn thành mục tiêu 90x90x90 trên địa bàn thị xã vào năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra.

Nguyễn Đức Thanh
(Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên)

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC