Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật: 18/05/2024

Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều ngày 19/8/2022, Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên  tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thái Sơn, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên,  các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ, Ban Giám đốc và toàn thể Đảng viên của Đảng bộ;  

Tại hội nghị đồng chí Hoàng Thái Sơn phát biểu khai mạc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đảm bảo thực hiện học tập nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.

Đồng chí Cù Xuân Công Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ, phụ trác công tác Tuyên giáo của Đảng uỷ đã trực tiếp giới thiệu chùm nghị quyết gồm 4 chuyên đề: Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 16/06/2022 về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19 – NQ/TW ngày 16/06/2022  về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/06/2022  tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21 – NQ/TW ngày 16/06/2022 về tăng cường củng cố,  xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Phát biểu và kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Thái Sơn Thành uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên nhấn mạnh sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các cấp ủy  chi bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, chi tiết. Đồng thời, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của cấp ủy, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Công đoàn và Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của mình, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với chức năng của từng bộ phận, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Xuân Công

Trung tâm Y tế Phổ Yên

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC