Tập huấn sử dụng phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử

Cập nhật: 07/06/2024

Thực hiện Công văn số 132/UBND-KGVX ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Thái Nguyên và Kế hoạch số 275/KH-SYT ngày 12/3/2021 của Sở Y tế về việc triển khai tập huấn hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 18, 19/3/2021, Sở Y tế tổ chức triển khai tập huấn hồ sơ sức khỏe điện tử cho các cán bộ thuộc các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại lớp tập huấn, các cán bộ tham gia đã được hướng dẫn sử dụng Hồ sơ quản lý sức khoẻ điện tử của từng người dân trên địa bàn để phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ, đồng thời Sở Y tế cũng triển khai hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu đến hết năm 2021 có 80% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Kết thúc tập huấn, các đơn vị đã được cấp tài khoản và sẽ triển khai tại đơn vị./.

Soytethainguyen

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC