Thông báo kết quả họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023 và xin ý kiến nhân dân về Danh sách đề nghị danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023

Cập nhật: 18/05/2024

I. Thời gian họp Hội đồng: 08h00 ngày 15/7/2022

II. Kết quả họp Hội đồng

– Tổng số hồ sơ đề nghị: 37 hồ sơ: 01 hồ sơ đề nghị danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, 36 cá nhân đề nghị danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”

– Số cá nhân chờ xin ý kiến: 01 cá nhân đề nghị danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”. Số cá nhân được Hội đồng bỏ phiếu suy tôn: 31 cá nhân.

– Kết quả bỏ phiếu:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ (%)

1

Hoàng Anh

1973

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

13/13

100%

2

Hà Hải Bằng

1973

Giám đốc Bệnh viện A

13/13

100%

3

Khổng Đức Dũng

1964

Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần

13/13

100%

4

Chu Minh Đức

1970

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bản Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Đại Từ

13/13

100%

5

Nguyễn Thị Khánh Hiệp

1970

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế

13/13

100%

6

Hoàng Thị Mai Hoa

1969

Phó Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Gang Thép

13/13

100%

7

Ngô Thị Ngọc Hoa

1966

Phó trưởng khoa Nội – Hồi sức cấp cứu – Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế  huyện Đồng Hỷ

13/13

100%

8

Trịnh Thị Hoàn

1968

Trưởng khoa Ngoại phụ, Bệnh viện Y học cổ truyền

13/13

100%

9

Đặng Ngọc Huy

1977

Giám đốc Sở Y tế

13/13

100%

10

Dương Thu Hương

1977

Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình

13/13

100%

11

La Thị Lan

1972

Trưởng khoa Ngũ quan – Da liễu, Bệnh viện Y học cổ truyền

13/13

100%

12

Nguyễn Thị Liệu

1976

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên

13/13

100%

13

Long Thị Mến

1974

Trưởng phòng Kế hoạch – nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ

13/13

100%

14

Nguyễn Thị Nga

1968

Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Phú Lương

13/13

100%

15

Lê Văn Quang

1973

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đại Từ

13/13

100%

16

Mai Thị Sửu

1972

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Định Hóa

13/13

100%

17

Trần Quang Tuấn

1967

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên

13/13

100%

18

Nguyễn Thanh Tùng

1967

Phó Giám đốc Bệnh viện A

13/13

100%

19

Hà Danh Tuyên

1971

Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ truyền

13/13

100%

20

Nguyễn Bắc Thái

1963

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lương

13/13

100%

21

Cao Đắc Thắng

1963

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ

13/13

100%

22

Nguyễn Đức Trường

1971

Phó Giám đốc

Bệnh viện A

13/13

100%

23

Nông Thị Thanh Việt

1971

Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Gang Thép

13/13

100%

24

Trần Thị Vui

1967

Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng

13/13

100%

25

Lã Thị Bạch Yến

1968

Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ

13/13

100%

26

Hứa Nam Hải

1961

Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ

12/13

92,3%

27

Dương Chí Kiên

1972

Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình

12/13

92,3%

28

Phan  Bích Hòa

1970

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế  thành phố Thái Nguyên

11/13

84,6%

23

Vũ Thị Huế

1976

Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng

11/13

84,6%

30

Nguyễn Hữu Trung

1973

Giám đốc Bệnh viện Gang Thép

11/13

84,6%

31

Nguyễn Văn Dưỡng

1972

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Bình

9/13

69,2%

– Số cá nhân đạt trên 90% số phiếu Hội đồng đủ điều kiện trình Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”: 27.

– Số cá nhân đạt dưới 90% số phiếu Hội đồng: 04 cá nhân.

III. Xin ý kiến nhân dân

+ 01 cá nhân đề nghị danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”: Bà Trương Thị Thu Hương, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền.

+ 27 cá nhân (số thứ tự từ 01 đến 27 trong danh sách) đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.

Đề nghị nhân dân có ý kiến đóng góp, phản ánh về danh sách đề nghị danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” nêu trên về Sở Y tế Thái Nguyên trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày 18/7/2022.

Soytethainguyen

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC