Thái Nguyên nâng cao hiệu quả dịch vụ y tế công lập

Cập nhật: 10/05/2024

Những năm qua, Ngành y tế Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, từ việc đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến cải tiến quy trình, cải cách thủ tục hành chính hướng tới đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Việc áp dụng Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam đã giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) và làm thay đổi cách nhìn và đánh giá của người dân về hệ thống KCB. Các bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật mới, làm tốt công tác chăm sóc người bệnh, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, cơ quan văn hóa, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế được nâng cao, ứng dụng phần mềm quản lý y tế kết nối toàn ngành, công khai, minh bạch trong quản  lý và sử dụng nguồn tài chính công … Công tác xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2011 – 2020 được đẩy mạnh, đến nay toàn tỉnh có 97% xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, 100% xã đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, 71% xã quản lý và cấp thuốc tăng huyết áp tại trạm y tế. Các kết quả trên đã được Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên khảo sát độc lập và ghi nhận.

Bên cạnh chú trọng đầu tư cho cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ,  Ngành Y tế cũng đã nỗ lực tinh gọn tổ chức bộ máy, kiện toàn, củng cố mạng lưới y tế phù hợp với địa phương, từ 34 đầu mối đơn vị trực thuộc đã giảm còn 26 đơn vị, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc.

Năm 2019, chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên đạt 74,2%  và không đồng đều giữa các nhóm: Mức độ hài lòng cao nhất là hài lòng về phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, đạt 85,62%  và thấp nhất là nhóm chỉ số về chi phí khám chữa bệnh đạt 60,59%.

Kết quả trên cho thấy đa số người dân hài lòng về phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế (85,62%) trong việc phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và minh bạch thông tin trong cung ứng dịch vụ. Người dân đánh giá sơ đồ, biển báo, chỉ dẫn tại các bệnh viện dễ tiếp cận, dễ tìm; quy trình thủ tục khám bệnh, siêu âm, chụp chiếu, nhập viện được thông báo công khai rõ ràng, nội quy, quy chế khám bệnh được thông báo đầy đủ.

Một số người dân chưa hài lòng về thời gian chờ đợi trong quá trình sử dụng dịch vụ y tế, về cơ sở vật chất còn ở mức thấp nhất là về khu vực vệ sinh, căng tin bệnh viện. Một số khác chưa hài lòng về chi phí khám chữa bệnh nhất là về số tiền chi trả cho sử dụng thuốc ngoài danh mục thanh toán của bảo hiểm y tế, một số ý kiến cho rằng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm không phù hợp với khả năng  chi trả của người dân.

Mặc dù các đơn vị đã đạt nhiều thành tích và có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ nhung chỉ số hài lòng chung về dịch vụ y tế công tỉnh Thái Nguyên năm 2019 chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu do trong năm 2019, nhiều đơn vị tiến hành cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường; Nhân lực Y tế còn thiếu do thực hiện tinh giản biên chế, chính sách thu hút chưa thực sự hiệu quả, vẫn còn bác sỹ xin chuyển công tác, thôi việc. Đối tượng được khảo sát có 27,7% người tham gia trả lời  là người nhà người bệnh (không trực tiếp sử dụng dịch vụ, không theo dõi quá trình điều trị từ đầu, không trực tiếp làm bệnh án vào viện và thanh toán viện phí, không thường xuyên liên tục chăm sóc người bệnh tại bệnh viện vì đổi ca nhau) nên ảnh hưởng đến tính khách quan trong đánh giá.  Tiêu chí đánh giá tại mẫu phiếu có sự thay đổi, năm 2019 ngoài 05 nhóm chỉ số đã thực hiện đánh giá năm 2018 thêm nhóm chỉ số hài lòng về chi phí khám chữa bệnh. Nhóm chỉ số này tỷ lệ hài lòng thấp, chỉ đạt 60,59% do vậy tác động làm giảm chỉ số chung của ngành.

Về chi phí khám chữa bệnh, do giá dịch vụ do nhà nước quy định không thể điều chỉnh và giá sẽ tăng dần theo lộ trình do tính đúng, tính đủ cơ cấu giá và tăng mức lương cơ sở trong khi mức sống của đa số người dân chưa cao, danh mục thuốc bảo hiểm còn hạn chế, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo hoặc không tham gia bảo hiểm.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công cũng như nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công toàn tỉnh năm 2020, Sở y tế Thái Nguyên chỉ đạo các bệnh viên, cơ sở khám chữa bệnh trreen dịa bàn tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử theo Thông tư 07/TT-BYT của Bộ Y tế qui định; Quyết định 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế về đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị  y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế, đội ngũ nhân viên công tác xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh; Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đi kèm với tự chủ về tổ chức bộ máy biên chế cho các đơn vị khám chữa bệnh tạo động lực cho các đơn vị chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; Đẩy mạnh thực hiện công khai minh bạch, cải cách hành chính, giảm thời gian chờ đợi và tránh phiền hà cho người dân…

Qua hoạt động thực tế, Ngành y tế Thái Nguyên cũng kiến nghị cấp có thẩm quyển hàng năm điều chỉnh cải tiến bổ sung nội dung cho phù hợp, giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ đánh giá; đồng thời có tiêu chí lựa chọn người khảo sát thích hợp. Hiện nay, Ngành y tế đã triển khai tự khảo sát theo định kỳ, dự kiến khảo sát độc lập toàn tuyến vào quý III, IV./.

Đặng Ngọc Huy

Giám đốc Sở Y tế

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC