Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở/sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật

Cập nhật: 10/05/2024

Thực hiện Hướng dẫn số 150/HD-SYT ngày 20/01/2020 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc hướng dẫn nội dung, thủ tục hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở  đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện công văn số: 3264/SYT-TCCB ngày 27/10/2020 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020.

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên,  Bệnh viện Y học cổ truyền đã ban hành Quyết định số 702/QĐ-BV ngày 07/10/2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền về việc ban hành kế hoạch nghiệm thu sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020;

– Ngày 14/10/2020, Bệnh viện đã tiến hành nghiệm thu 02 sáng kiến trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Các sáng kiến có tính mới, tính sáng tạo, có tính ứng dụng thực tiễn và mang lại hiệu quả cao.

– Ngày 06/11/2020, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại bệnh viện. Với tổng số là 12 đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực y, dược, công tác thi đua khen thưởng và lĩnh vực tài chính tại bệnh viện.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Hội đồng đã đánh giá, chấm điểm đối với 02 sáng kiến và 12 đề tài, kết quả như sau:

+ Giỏi: 01 đề tài.

+ Khá: 10 đề tài và 02 sáng kiến.

+ Đạt: 01 đề tài.

Thay mặt 02 Hội đồng nghiệm thu, BS. Trương Thị Thu Hương – Chủ tịch hội đồng đã ghi nhận các chủ nhiệm sáng kiến, chủ nhiệm đề tài và cộng sự đã hoàn thành kết quả nghiên cứu đảm bảo, đáp ứng yêu cầu về nội dụng và thời gian quy định. Đồng chí Chủ tịch hội đồng yêu cầu các chủ nghiệm sáng kiến, đề tài nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện chỉnh sửa đề tài khẩn trương đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong công tác cải tiến chất lượng của bệnh viện./.

Soytethainguyen

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC